Kontakt

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 39
60 – 356 Poznań

Dom Studencki 'Eskulap",  wejście po schodach, od strony "Piotra i Pawła"

tel. (61) 658-44-93

tel. (61) 658-44-92
e-mail: orgzarz@ump.edu.pl